[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Montage

Tack vare egna montörer så går montaget snabbt i ett moment istället för i flera omgångar med väntetider på hantverkare däremellan. Resultatet blir en fullt färdig och stabil vägg.

Väggmaterialet i form av stålreglar, väggskivor, profiler och lister levereras måttanpassat, ytbehandlat och färdigt för montering på arbetsplatsen. Detta innebär att montage kan ske i ett sent skede, efter mattläggning och målning av ytterväggar och tak, vilket ger flera fördelar för byggherre och byggare.

Först monteras stålregelstommen som spänns mellan golv och tak med hjälp av det fjädrande teleskopstycket. Stommen behöver ej infästas med skjutspik eller liknande. De färdigbehandlande väggskivorna monteras mot regelstommen med den lackerade inredningsskenan (Uni Wall med inredningsskena) eller dolt med clips. När ena väggsidans skivor monterats kan eldragningar utföras dolt i väggen. Passbitar och urtag för installationer tillskäres på arbetsplatsen för att säkerställa ljudtätat anslutningar. Om- eller tillbyggnaden är i det närmaste damm-, buller- och luktfri. Montaget går snabbt i ett moment istället för i flera omgångar med väntetider på hantverkare däremellan. Resultatet blir en fullt färdig och stabil vägg.