[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

En metod - Modusmetoden

Industriellt byggande med bibehållen flexibilitet för verksamheten.
Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat en metod där både fastighetsägare och hyresgäst får maximal nytta av fördelarna att bygga industriellt. Med mycket hög prefabriceringsgrad monterar vi rumslösningar mellan två genomgående, horisontella plan - Tak och golv.

Vi kan vara lika industriella vid andra byggmetoder, exempelvis mellan bjälklag eller mot en skärm - det industriella arbetssättet tar vi med oss oavsett byggnadens förutsättningar.

Många fördelar

Modusmetodens tre parametrar tid, miljö och ekonomi styr när det är dags för planering och projektering av ett kontor. Det gäller både vid nybyggnation och ombyggnation.

Miljö - Ett cirkulärt system

Att inreda med Modusväggar är, på många sätt, ett aktivt miljöval. Då inreder du med ett kretsloppsanpassat system där materialet går att återanvända - och minimerar därmed miljöbelastningen.