[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Modusmetoden

Med Modusmetoden inreds lokalerna med systemväggar. Ett industriellt byggande med mycket hög prefabriceringsgrad som är snabbt, enkelt, ekonomiskt och miljövänligt. Metoden är utvecklad tillsammans med våra kunder för att både fastighetsägare och hyresgäst ska få maximal nytta av fördelarna att bygga industriellt.

Vill du ta tillvara på systemets fulla potential är Moduskonceptet något för dig. Det är kärnan i vår metod och innebär att vi monterar rumslösningar mellan två genomgående, horisontella plan - Tak och golv. Men kom ihåg, det industriella arbetssättet tar vi med oss oavsett byggnadens förutsättningar.

Våra systemlösningar kan användas för alla typer av byggmetoder.
Vi bygger:

 


1. MELLAN TVÅ HORISTONELLA PLAN (Moduskonceptet)
Tar tillvara på systemets fulla potential och skapar förutsättningar för tids- och kostnadseffektiva hyresgästanpassningar.

 

2. FRÅN BJÄLKLAG TILL BJÄLKLAG
Vid lokaler och byggnader med exempelvis specifika ljudkrav och/eller brandkrav anpassas systemet mot kringliggande byggdelar. 3. MOT PREFABRICERAD SKÄRM
Vid vissa rumsbildningar kan vi av till exempel installationsskäl eller ljudskäl använda prefabricerad skärm som del i byggsystemet. Vi bygger också mot platsbyggda skärmar.4. RUM I RUMMET (Multi Room)
Helt fristående rum som skapar rumslösningar och där mellanrum blir nya möjligheter.
HYBRIDLÖSNINGAR

Vi kan också utföra hybridlösningar som tar delar av olika byggmetoder för att skapa en behovsanpassad lösning.

Fördelar med Modusmetoden

Modusmetodens tre parametrar tid, miljö och ekonomi styr när det är dags för planering och projektering av ett kontor. Det gäller både vid nybyggnation och ombyggnation.

Miljö - Ett cirkulärt system

Att inreda med Modusväggar är, på många sätt, ett aktivt miljöval. Då inreder du med ett kretsloppsanpassat system där materialet går att återanvända - och minimerar därmed miljöbelastningen.