[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]


ARBETSPLATSER - SOM VI SER DET

Arbetsplatsen - den fysiska miljön omkring oss - påverkar oss och behovet av flexibilitet och multifunktionella lösningar ökar.
När allt fler arbetsplatser överväger att bli helt eller delvis aktivitetsbaserade förändras behovet av rumslösningar - det rum som ena dagen ska användas för en kreativ workshop ska nästa dag användas för ett slutet möte eller koncentrerat arbete - och vara integrerad till dagens tekniska stöd för ljud och bild.

Föreställ dig framtidens arbetsplats. Hur ska det se ut i dag, och imorgon?