[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Vi har bytt namn!

Svenska Moelven Eurowand och norska Moelven Nordia har blivit Moelven Modus. 1 januari 2014 slogs de bägge organisationerna samman och nu har vi ett gemensamt bolagsnamn.
Syftet med namnbytet är att stärka företagets identitet över landsgränserna och inom Moelvenkoncernen.

Moelven Eurowand och Moelven Nordia är nu Moelven Modus.

Namnbytet innebär ingen förändring av organisationsnummer eller andra kontouppgifter.

Här hittar du en verksamhetsbeskrivning av Moelven Modus.