[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Samtalsrum

När den lilla gruppen behöver träffas

Samtalsrummet har en tydlig funktion att fylla när mindre grupper behöver samlas under ostörda former. Ett genomtänkt samtalsrum är lättillgängligt placerat på kontoret, men rymmer samtidigt en viss känsla av avskildhet.

Kravet på ljudisolering är 44 dB enligt svensk standard vilket innebär att högröstade samtal kan höras, men inte uppfattas. Glasade väggar har kravet 30 dB. Då kan samtal uppfattas, men personerna i samtalsrummet ser å andra sidan vilka personer som passeras utanför. Om glasväggar används mot korridor, bör du tänka på att det kan uppstå tillfällen när insyn inte är önskvärd. Se därför gärna till att det finns möjlighet att dra för gardiner eller persienner.

Det är också viktigt att hålla koll på luftkvaliteten, då samtalsrum ofta innebär flera personer som vistas tillsammans på en liten yta tillsammans med värme-alstrande utrustning.