[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Samtalsrum

När ni behöver prata ostört

Samtalsrummet ger såväl öppenhet som avskildhet har precis som grupprummet en tydlig funktion att fylla när personer behöver samlas under ostörda former. Ett genomtänkt samtalsrum är lättillgängligt placerat på kontoret, men rymmer samtidigt en känsla av avskildhet.