[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Rumslösningar

Hur stödjer arbetsplatsens utformning bäst verksamheten? För att utforma ett optimalt kontor som hjälper medarbetarna att arbeta så effektivt som möjligt, krävs olika typer av rumslösningar.

Konferensrum

Ett konferensrum ska representera företaget inför gästande besökare, inbjuda till kreativa och givande diskussioner - och samtidigt erbjuda möjlighet till avskildhet och ostörda samtal.

Samtalsrum

Samtalsrummet har en tydlig funktion att fylla när mindre grupper behöver samlas under oströrda former. Ett samtalsrum bör vara lättillgängligt placerat på kontoret, men samtidigt rymma en viss känsla av avskildhet.

Enskilt rum

Varför välja mellan avskildhet och ett öppet, ljust kontor - när våra väggar ger dig det bästa av två världar? Med ett enskilt rum kan du både jobba ostört och ändå dra fördel av närheten till kollegorna.