[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Warner Bros

Projektnamn: Nedre Vollgate 5
Hyresgäst: Warner Bros
Arkitekt/Interiörarkitekt: Hille. Strandskogen AS/Bull Arkitekter
Fastighetsägare: Andvord Eiendom AS
Produkter: Flush Front och Concept undertak
Foto: Andreas Hylthén


Gammalt möter nytt

Hos Warner Brothers, centralt i Oslo, är lokalerna en unik kombination av moderna materialval och byggnadsdetaljer från den tid då lokalerna var nya, vilket ger kontorslokalerna sin särprägel. Utöver många kombinationsmöjligheter för våra produkter har de också miljöegenskaper i en klass för sig.


Miljövänliga produkter

Användning av systeminredning ger minimal miljöbelastning. Alla material är monteringsklara och det blir lite restmaterial över efter monteringen. Det ger också små avfallsmängder och minskar transportbehovet. Monteringen går snabbt och röra, damm och färglukt minimeras. Den största vinsten fås ändå vid ändringar och ombyggnation, eftersom systemet kan användas om och om igen. Det innebär betydligt kortare byggtid och mindre störningar av den dagliga verksamheten. 

Vill du veta mer om det här projektet? Kontakta oss!