[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Tillgänglighetsanpassning

Alla arbetsplatser ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar. Syftet är att så många som möjligt ska kunna delta i arbetslivet på lika villkor.

Föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet i byggnader och på tomter finns i Boverkets byggregler, BBR. De flesta reglerna finns i BBR avsnitt 3. Regler som både avser tillgänglighet och säkerhet vid användning finns i BBR avsnitt 8. Läs mer på Boverkets hemsida.

Enligt Boverkets byggregler är det en mindre utomhusrullstol som är dimensionerade i arbetslokaler (avsnitt 3:112 BBR). Byggnader ska utformas så att de blir långsiktigt tillgängliga och användbara. Eftersom inte alla rullstolsanvändare kan använda inomhusrullstolar, utan behöver den mindre utomhusrullstolen även inomhus, är det den rullstolen som är dimensionerande i arbetslokaler och lokaler dit allmänheten har tillträde.


<< Tillbaka till Projekteringshjälp

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?