[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Tillgänglighetsanpassning

Nya byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar. Syftet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Nya byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar. Syftet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Man ska kunna använda den byggda miljön ävenom man inte har full rörlighet och kanske till exempel rullstol eller rollator. Även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska kunna använda den byggda miljön.

Föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet i byggnader och på tomter finns i Boverkets byggregler, BBR. De flesta reglerna finns i BBR avsnitt 3. Regler som både avser tillgänglighet och säkerhet vid användning finns i BBR avsnitt 8. Även BBR avsnitt 7, innehåller regler av betydelse för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Enligt Boverkets byggregler är det en mindre utomhusrullstol som är dimensionerade i arbetslokaler (avsnitt 3:112 BBR). Byggnader ska utformas så att de blir långsiktigt tillgängliga och användbara.
Eftersom inte alla rullstolsanvändare kan använda inomhusrullstolar, utan behöver den mindre utomhusrullstolen även inomhus, är det den rullstolen som är dimensionerande i arbetslokaler och lokaler dit allmänheten har tillträde.

Läs mer på Boverkets hemsida