[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Ljudmiljö

Dagens moderna kontorslösningar med öppna landskap ställer stora krav på medarbetarna ur ljudsynpunkt. Oönskat ljud blir lätt oljud. Vi hjälper dig att undvika fallgroparna!

1. Väggens ljudisolerande egenskaper
De ljudisolerande egenskaperna anges med vägda reduktionstal R´w (dB). Hur kommer ni att använda lokalen och vilka krav har ni att ta hänsyn till? Tänk till innan för att hamna så rätt som möjligt - höga ljudkrav medför högre kostnader. Svensk Standard är ett bra hjälpmedel.

2. Undertakets ljudisolerande egenskaper
Tänk på att använda rätt undertak i kombination med rätt vägg. Se till att du har ett ljudisolerande undertak i så stor del av byggnaden som möjligt - det ger dig större frihet att sätta upp eller flytta rum utan att behöva komplettera taket.

3. Infällda enheter i undertak
Minimera antalet genomföringar i taket eftersom de "läcker ljud". Exempel på genomföringar är kylbaffel och armatur.

4. Ljudabsorption
Storlek på och ljudabsorption i eventuellt utrymme ovanför undertak.

5. Egenskaper - väggar och glaspartier
Korridorväggens eller glaspartiernas egenskaper. Även när det gäller ljudisolering mellan två rum pga flanktransmission.

6. Dörrarnas antal och ljudisolering
Anges med dörrens klassning (klass R´w dB).

7. Ljudisolering hos överluftsdon
För bättre ljudisolering: avstå gärna från traditionella överluftsdon till förmån för vertikala alternativt horisontella Air.

8. Överhörning via ventilation eller kylbafflar
Tänk på att minimera antalet genomföringar (ventilationsdon mm) i taket eftersom de "läcker ljud". Det är också klokt att ha så få installationsstråk ovanför rummen som möjligt (dessa placeras med fördel i korridoren).

9. Golvets egenskaper
Golvets egenskaper när det gäller flanktransmission.

10. Ljudisoleringar - genomföringar
Minimera antalet genomföringar i väggar genom att använda andra lösningar såsom nedföringsstav istället för elkanal längs med fasadvägg, kombinerad kyl- och värmebaffel i taket istället för element mot fasaden.

11. Fasadväggen - egenskaper
Kontrollera fasadväggens egenskaper när det gäller flanktransmission - dvs försäkra dig om att ytterväggens konstruktion inte kommer att leda till ljudgenomföring mellan rum.