[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Ljud

Dagens kontorslösningar, där aktivitetsbaserade lösningar och öppna kontorslandskap är vanliga, ställer stora krav på lokalerna för att skapa en god ljudmiljö för medarbetarna. Med lång erfarenhet och relevant kompetens kan vi ge agera rådgivare för din verksamhet - redan i projekteringsfasen. Nedan följer några tips på vad som är värt att tänka på gällande ljud.

Att tänka på:

1. Väggens ljudisolerande egenskaper
Oavsett vilket uttryck ni önskar, med glasade eller täta väggar finns varianter av våra väggtyper som uppfyller i princip alla förekommande ljudklasser. Utmaningarna är mer ofta de angränsande konstruktionerna exempelvis dörr, fönster, ventilation, takarmaturer och eventuellt valt undertak.

2. Undertakets ljudisolerande egenskaper
Tänk på att använda rätt undertak i kombination med rätt vägg. Se till att du har ett ljudisolerande undertak i så stor del av byggnaden som möjligt - det ger dig större frihet att sätta upp eller flytta rum utan att behöva komplettera taket.

3. Infällda enheter i undertak
Tänk igenom antalet genomföringar i taket eftersom de "läcker ljud". Exempel på genomföringar är kylbafflar och armaturer.

4. Ljudabsorption
Säkerställ även lösning för ljudabsorption i utrymme ovanför undertak.

5. Egenskaper - väggar och glaspartier
Korridorväggens eller glaspartiernas egenskaper. Även när det gäller ljudisolering mellan två rum på grund av flanktransmission*.
*Flanktransmission = innebär att ljud tar sig via material till ett annat rum.

6. Dörrarnas antal och ljudisolering
Säkerställ att vald dörrlösning bidrar till rätt ljudisolering.

7. Ljudisolering hos överluftsdon
För bättre ljudisolering: avstå gärna från traditionella överluftsdon till förmån för vertikala alternativt horisontella Moelven Modus Air.

8. Överhörning via ventilation eller kylbafflar
Tänk även igenom antalet genomföringar (ventilationsdon mm) i taket eftersom de också "läcker ljud". Det är också klokt att ha så få installationsstråk ovanför rummen som möjligt.

9. Golvets egenskaper
Tänk igenom golvets egenskaper när det gäller exempelvis flanktransmission.

10. Ljudisoleringar - genomföringar
Minimera antalet genomföringar i väggar genom att använda andra lösningar såsom nedföringsstav istället för elkanal längs med fasadvägg, kombinerad kyl- och värmebaffel i taket istället för element mot fasaden.

11. Fasadväggen - egenskaper
Kontrollera fasadväggens egenskaper när det gäller flanktransmission – det vill säga försäkra dig om att ytterväggens konstruktion inte kommer att leda till ljudgenomföring mellan rum.