[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Bygga om kontoret?

Med systemväggar från Moelven Modus kan du skapa olika rumslösningar och inreda ditt moderna och inbjudande drömkontor - på rekordtid!

Elinstallationer
Följer du tipsen nedan blir framtida ombyggnationer lättare och du slipper ljudläckage via eldragningar.

- El, tele och data som utanpåliggande uttag ovanför undertak för anslutning av nedföringsstav.
- El som utanpåliggande uttag ovanför undertak för anslutning av nedpendlande armaturer.
- Dessa uttag samt allmänbelysning har en central släckning för hela kontoret alternativt sensorer i respektive rum.
- Trådlös styrning.
- El enbart i fasta väggar.
- Ta till bra utrymmen  för servrar/växlar mm.

Värmeinstallationer
Är rör och värmeinstallationer planerade för framtida förändringar? Planera gärna placeringen av radiatorer att det finns möjlighet att montera rum i framtiden. Om det enbart placeras radiatorer under fönster, kan kommande väggar lättare anslutas mellan två fönster.

Ventilation
Är ventilationen projekterad så att rum kan byggas i framtiden – till exempel genom att dela av en större yta till att bli flera mindre kontorsrum? Tänk till i förväg, så att inte ventilationen behöver ändras längre fram genom att placera don ovanför möjliga framtida arbetsplatser, utifrån fasadindelningen. Tänk även på rätt ljudklassning – överhörning via ventilation är ett vanligt ljudläckage.