[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Byggprojektet

I våra inredningsprojekt arbetar vi alltid tillsammans med andra yrkesgrupper. Med rätt planering säkerställs en framtida flexibilitet och det förblir enkelt att förändra planlösning när verksamheten kräver det.

Med vår metod - Modusmetoden - har vi en mycket hög prefabriceringen och försöker alltid skapa rumslösningarna mellan två horisontella plan; golv och tak – då blir det lätt att ändra senare.

Här har vi samlat några bra tips

Produktbeskrivning

El-, tele-, datainstallationer
Följer du tipsen nedan blir framtida ombyggnationer lättare och du slipper ljudläckage.

  • El, tele och data som utanpåliggande uttag ovanför undertak för anslutning av nedföringsstav och nedpendlade armaturer
  • Dessa uttag samt allmänbelysning har en central släckning för hela kontoret alternativt sensorer i respektive rum
  • Ev. trådlös styrning av belysning
  • Eldragningar enbart i fasta väggar
  • Ta till bra utrymmen för servrar/växlar mm.

Värmeinstallationer
Är rör och värmeinstallationer planerade för framtida förändringar?
Planera gärna radiatorer så att det finns möjlighet att montera rum i framtiden. Om radiatorer placeras under fönster, kan kommande väggar lättare anslutas mellan två fönster.

Ventilation
Är ventilationen projekterad så att rum kan byggas i framtiden – till exempel genom att dela av en större yta till att bli flera mindre kontorsrum?
Tänk till i förväg, så att inte ventilationen behöver ändras längre fram genom att placera don ovanför möjliga framtida arbetsplatser utifrån fasadindelningen.
Tänk även på rätt ljudklassning – överhörning via ventilation är ett vanligt ljudläckage.