[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Om byggprojektet

Med rätt planering och med flexibla rumslösningar blir det enkelt att förändra planlösning när verksamheten kräver det.
Med Modusmetoden driver vi prefabriceringen så långt det går och skapar rumslösningen mellan två horisontella plan; golv och tak – då blir det lätt att ändra senare.

I våra inredningsprojekt arbetar vi ofta tillsammans med andra yrkesgrupper.
Här har vi samlat några bra tips

El-, tele-, datainstallationer
Följer du tipsen nedan blir framtida ombyggnationer lättare och du slipper ljudläckage via eldragningar.

  • El, tele och data som utanpåliggande uttag ovanför undertak för anslutning av nedföringsstav och nedpendlade armaturer
    Dessa uttag samt allmänbelysning har en central släckning för hela kontoret alternativt sensorer i respektive rum
  • Ev. trådlös styrning av belysning
  • Eldragningar enbart i fasta väggar
  • Ta till bra utrymmen för servrar/växlar mm.

Värmeinstallationer
Är rör och värmeinstallationer planerade för framtida förändringar?
Planera gärna radiatorer så att det finns möjlighet att montera rum i framtiden. Om radiatorer placeras under fönster, kan kommande väggar lättare anslutas mellan två fönster.

Ventilation
Är ventilationen projekterad så att rum kan byggas i framtiden – till exempel genom att dela av en större yta till att bli flera mindre kontorsrum?
Tänk till i förväg, så att inte ventilationen behöver ändras längre fram genom att placera don ovanför möjliga framtida arbetsplatser utifrån fasadindelningen.
Tänk även på rätt ljudklassning – överhörning via ventilation är ett vanligt ljudläckage.