Byggprojektet - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Byggprojektet

I våra inredningsprojekt arbetar vi alltid tillsammans med andra yrkesgrupper. Med rätt planering säkerställs en framtida flexibilitet och det förblir enkelt att förändra planlösning när verksamheten kräver det. Med vår metod - Modusmetoden - har vi en mycket hög prefabriceringen och försöker alltid skapa rumslösningar mellan två horisontella plan; golv och tak – då blir det lätt att ändra senare.

Följer du tipsen nedan blir framtida ombyggnationer lättare och du slipper ljudläckage.


Installationer av el, tele och data

  • Montera el, tele och data som utanpåliggande uttag ovanför undertak för anslutning av nedföringsstav och nedpendlade armaturer
  • Dessa uttag samt allmänbelysning bör ha en central släckning för hela kontoret alternativt sensorer i respektive rum
  • Ev. trådlös styrning av belysning
  • Eldragningar bör enbart göras i fasta väggar
  • Ta till bra utrymmen för servrar/växlar mm.


Värmeinstallationer

Är rör och värmeinstallationer planerade för framtida förändringar?
Planera gärna radiatorer så att det finns möjlighet att montera rum i framtiden. Om radiatorer placeras under fönster, kan kommande väggar lättare anslutas mellan två fönster.

Ventilation
Är ventilationen projekterad så att rum kan byggas i framtiden – till exempel genom att dela av en större yta till att bli flera mindre kontorsrum?
Tänk till i förväg, så att inte ventilationen behöver ändras längre fram genom att placera don ovanför möjliga framtida arbetsplatser utifrån fasadindelningen. Tänk även på rätt ljudklassning – överhörning via ventilation är ett vanligt ljudläckage. Läs mer om ljud.


<< Tillbaka till Projekteringshjälp

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?