[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Projekteringshjälp

Projekteringen är det som resulterar i de underlag som krävs för att handla upp entreprenader. Projekteringen ska ge underlag för fastighetsägarens och de blivande hyresgästernas beslut om projektets utformning och genomförande. Fastighetsägarens önskemål om den planerade byggnaden med hänsyn till förvaltningsperspektiv, ekonomi, hållbarhet, områdesgestaltning med mera ska också tillgodoses.

För att ert kontorsprojekt ska bli lyckat, vare sig Ni är fastighetsägare eller hyresgäst har vi samlat några tankar och lite stöd som kan vara lämpliga att ha med sig på vägen.

På Moelven Modus hjälper vi er i hela processen - kontakta något av våra kontor.

Byggprojektet

I våra inredningsprojekt arbetar vi alltid tillsammans med andra yrkesgrupper. Med rätt planering säkerställs en framtida flexibilitet och det förblir enkelt att förändra planlösning när verksamheten kräver det.

Ljudmiljö

Dagens moderna kontorslösningar med öppna landskap ställer stora krav på medarbetarna ur ljudsynpunkt. Oönskat ljud blir lätt oljud. Vi hjälper dig att undvika fallgroparna!

Tillgänglighetsanpassning

Nya byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar. Syftet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor.