[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Projekteringshjälp

Att skapa ett kontor som stödjer verksamheten, vare sig det handlar om en flytt till nya lokaler eller anpassning av dagens lokaler, är en bra startpunkt för att utveckla verksamheter. På Moelven Modus lever vi som vi lär - efter snart 60 år i branschen anpassar vi regelbundet våra utställningar och mötesplatser runt om i Sverige och Norge så att de stödjer vår verksamhet.

För att ert kontorsprojekt ska bli lyckat har vi samlat några tankar och lite stöd som kan vara lämpliga att ha med sig på vägen!

Ljudmiljö

Dagens moderna kontorslösningar med öppna landskap ställer stora krav på medarbetarna ur ljudsynpunkt. Oönskat ljud blir lätt oljud. Vi hjälper dig att undvika fallgroparna!

Tillgänglighetsanpassing

Nya byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar. Syftet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Bygga om kontoret?

Med systemväggar från Moelven Modus kan du skapa olika rumslösningar och inreda ditt moderna och inbjudande drömkontor - på rekordtid!

Ritningar och Produkthjälp

Med systemväggar från Moelven Modus kan du skapa olika rumslösningar och inreda ditt moderna och inbjudande drömkontor - på rekordtid!