[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Projekteringshjälp

Projektering är den del i byggprocessen då behovet för en viss verksamhet tydliggörs. Projekteringen resulterar vanligen i underlag som krävs för att handla upp entreprenader. När en fastighetsägare gör en ombyggnation är det vanligt att varken verksamhetsknuten utrustning eller -inredning ingår i projekteringen. För en verksamhet, som ska genomgå en större förändring är en översyn och anpassning av lokalerna en bra startpunkt- Det förenklar för medarbetare att släppa delar som "sitter i väggarna".

För att ert kontorsprojekt ska bli lyckat, vare sig Ni är fastighetsägare eller hyresgäst - verksamheten - har vi samlat några tankar och lite stöd som kan vara lämpliga att ha med sig på vägen! Ta med dessa aspekter i samband med att hyresgästen tar fram sin verksamhetsbeskrivning och eventuellt lokalprogram.

På Moelven Modus hjälper vi gärna hyresgästen med hela processen - kontakta något av våra kontor.

Ljudmiljö

Dagens moderna kontorslösningar med öppna landskap ställer stora krav på medarbetarna ur ljudsynpunkt. Oönskat ljud blir lätt oljud. Vi hjälper dig att undvika fallgroparna!

Tillgänglighetsanpassing

Nya byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar. Syftet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor.