[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Projekteringshjälp

Att skapa flexibla arbetsplatser med Moelven Modus systemväggar är enkelt jämfört med mer traditionella väggar. För att projektet ska bli riktigt lyckat har vi samlat ihop några förutsättningar som är lämpliga tillsammans med en del andra tips som det kan vara bra att ha med sig på vägen.

Ritningar och Produkthjälp

Med systemväggar från Moelven Modus kan du skapa olika rumslösningar och inreda ditt moderna och inbjudande drömkontor - på rekordtid!

Bygga om kontoret?

Med systemväggar från Moelven Modus kan du skapa olika rumslösningar och inreda ditt moderna och inbjudande drömkontor - på rekordtid!

Tillgänglighetsanpassing

Nya byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar. Syftet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Ljudmiljö

Dagens moderna kontorslösningar med öppna landskap ställer stora krav på medarbetarna ur ljudsynpunkt. Oönskat ljud blir lätt oljud. Vi hjälper dig att undvika fallgroparna!