[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Mötesrum

Ett mötesrum/konferensrum ska representera företaget inför gästande besökare, inbjuda till kreativa och givande diskussioner - och samtidigt erbjuda möjlighet till avskildhet och ostörda samtal.

Kreativa mötesplatser för ostörda samtal
Precis som i ett grupprum, är det viktigt att beakta både luftkvalitet och ljudkrav vid planeringen av konferensrummet. Utöver det, kan du med fördel se till att ljuset går att styra och att all utrustning är lättåtkomlig – förslagsvis genom att kontrollera belysningen trådlöst och samtidigt placera el-, tele- samt dataanslutningar direkt i konferensbordet.

Ett tips är att ha koll på projektordukens placering. Det är troligt att det emellanåt visas känslig information i konferensrummet. Därav kan det finnas fördelar med att projektorduken inte är synlig för dem som passerar utanför.

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?