[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Om Moelven Modus

Bästa vägen för minskad miljöpåverkan

Vissa idéer är så bra att de snart kan fylla 60 år. Systemväggen är en sådan. Vi skapar idag rumslösningar med samma glädje som vid starten 1960. Det som vid starten handlade om besvärsfrihet för brukaren inbegriper idag även ett cirkulärt arbetssätt där miljöpåverkan/Co2 och avfall minimeras. Det är en självklarhet för oss och vi hoppas att du, liksom vi, vill fortsätta att göra kontorsvärlden bättre.

Vår vision

Alla våra kunder och samarbetspartners ska uppleva att Moelven Modus erbjuder unika värden.

Vår affärsidé

Vi utvecklar, producerar, monterar hållbara och effektiva rumslösningar för kommersiella byggnader.

Våra kunder och projekt

Vi vänder oss till brukare/hyresgäster i kommersiella lokaler, privata och offentliga fastighetsägare och förvaltare.

Modusmetoden

  • Vi bygger industriellt med bibehållen flexibilitet för verksamheten.
  • Tillsammans med våra kunder bygger har vi utvecklat en metod där Du får maximal nytta av fördelarna att bygga industriellt. Med mycket hög prefabriceringsgrad monterar vi rumslösningar mellan två genomgående, horisontella plan - Tak och golv. På detta sätt bibehåller verksamheten maximal flexibilitet vad gäller rumslösningar. 

Organisation

Moelven Modus har över 489 anställda och drivs decentraliserat med arton lokala avdelningar. Verksamheten är landsomfattande i Sverige och Norge och omfattar alla län och fylken. Avdelningskontoren tar hand om försäljning, projektledning och montering i sina distrikt. I Norge har vi kontor i Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Sandefjord, Fredrikstad, Oslo och Hamar. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Örebro, Norrköping, Göteborg och Malmö.

Våra produktionsenheter finns i Jessheim i Norge samt i Kumla och Hulån i Sverige.

Huvudkontoret ligger i Jessheim i Norge. Här har vi samlat funktioner som marknad, ekonomi, IT, personal, inköp, produktutveckling, kvalitet, HMS och logistik. I Örebro har vi också funktioner som omfattar ekonomi, personal och inköp.

Ekonomisk utveckling

Moelven Modus har en omsättning på cirka 767 MNOK. Bolaget är väldigt solitt med ett totalkapital på cirka 322 MNOK och ett aktiekapital på 25,8 MNOK.

Detaljerad framställning av bolagets ekonomiska situation framgår av årsberättelse för Moelven Modus AS och Moelven Modus AB med bokföring.