[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Media Room

Samla alla kontorsmaskiner i ett Media Room
Hantering av dokument är fortfarande en central del i det dagliga arbetet på kontoret - men maskinerna som behövs både låter, syns och tar plats. Genom att samla alla kontorsmaskiner i ett Media Room, får du en inramad dokumenthantering som skärmar av ljudet från apparaterna samtidigt som du får möjlighet till en mer effektiv förvaring av papper och kontorsmaterial.