[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Konferensrum

Kreativa mötesplatser för ostörda samtal
Ett konferensrum ska representera företaget inför gästande besökare, inbjuda till kreativa och givande diskussioner - och samtidigt erbjuda möjlighet till till avskildhet och ostörda samtal.

Precis som i ett samtalsrum, är det viktigt att beakta både luftkvalitet och ljudkrav vid planeringen av konferensrummet. Utöver det, kan du med fördel se till att ljuset går att styra och att all utrustning är lättåtkomlig – förslagsvis genom att kontrollera belysningen trådlöst och samtidigt placera el-, tele- samt dataanslutningar direkt i konferensbordet.
 
Ett tips är att ha koll på projektordukens placering. Det är troligt att det emellanåt visas känslig information i konferensrummet. Därav kan det finnas fördelar med att projektorduken inte är synlig för dem som passerar utanför.