[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Industrikontor

Med ett industrikontor som placeras mitt i produktionen har du nära till både medarbetare och maskiner. Ett nyckelfärdigt industrikontor fyller behovet av en trivsam arbetsmiljö med funktionella kontorsutrymmen. På en arbetsplats finns alltid behovet av olika rumslösningar t ex lunchrummet där du bör sitta lite mer avskilt från den pågående arbetsprocessen.

Väggar
Bärande väggar har en stålstomme av förzinkade förstärkningsreglar och en beklädnad av 13 mm gipsskivor (annat skivmaterial kan erbjudas) med mellanliggande mineralull. Väggarna uppfyller alla förekommande krav på ljudisolering upp till R´w52 dB (fältvärde). Väggarna motsvarar rimlig brandteknisk klass för El 30, El 60 ej typgodkända.

Ytskikt
Väggskivorna är som standard belagda med målad glasfiberväv, vinyltapet eller lackerad stålplåt.

 

Fönster
Vitlackerade karmar med 4 mm glas alternativt 8,8 mm lamellglas. Standardbredder 870 mm (9M) och höjden 1020 mm eller 2090 mm. Fönster med höjden 1020 mm finns med expeditionsluckor av glas.

 

Dörrar
Vitlackerade träkarmar med täckmålade eller laminatbelagda dörrblad, lätta eller ljudklassade upp till R´w 35dB och/eller brandklassade upp till El 60. Dörrarna kan även levereras med glas.

 

Golv
Om du inte vill använda ditt befintliga betonggolv kan vi istället lägga på ett flytande golv med spånskiva och underliggande isolering av cellplast. Resultatet? Ett golv som är både varmt och behagligt att gå på.

 

Golvbjälklag

Bjälklaget består av bärande balkar av limträ. Ovanpå balkarna limmas och skruvas en 22 mm golvspånskiva. Bjälklaget ljudisoleras med mineralull. Underbalkarna monteras ett undertak av ljudabsorberande mineralullsplattor i ett bärverk av synliga T-profiler.

 

Takbjälklag
Konstruktionen består av bärande lättbalkar av stål. Ovanpå balkarna monteras en trapetskorrugerad stålplåt TRP 20/0,6 mm. Taket ljusisoleras med mineralull och förses med ett ljudabsorberande undertak lika mellanbjälklaget.

 

Kretslopp
Moelven Modus väggsystem innebär enkel och effektiv ombyggnad med återanvändbart material.

 

Krav
Moelven Modus industrikontor klarar de strängaste krav på ljudisolering och brandklassificering. Väggarna har inbyggda inredningsskenor som standard, anpassade för Moelven Modus inredningssortiment. Vår vägghängda inredning ger ett rationellt utnyttjande av lokalerna samtidigt som de underlättar städningen.

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?