[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Chat Box

När du behöver prata ostört

Rummet ger såväl öppenhet som avskildhet och flyttas enkelt för lämplig placering i det öppna kontoret. Chatboxen är försedd med tre distanser undertill och flyttas med en palldragare. Produkten levereras som ett komplett rum i en byggsats som vi kommer och monterar. Chat Box är framtagen i samarbete med Struktur.

Chat Box består av
- Ljudklassade glaspartier och dörr.
- Ljudreducerande undertak och golvmatta.
- Valfri kulör alt fanér.