[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Air

Air ger en diskret luftväxling där höga krav ställs på utseende, funktion och flexibilitet. Air har i sin konstruktion en inbyggd ljudfälla med absorbenter vilket i kombination med övriga väggdelar ger en bra ljudreduktion för hela väggkonstruktionen.
Air monteras oftast i låda ovan dörr, men kan även monteras vertikalt i fält t.ex. vid sidan av dörren.
icon

Material & utförande

Massivträstomme, MDF-plattor och mineralull som ljudreducerande material.

Varianter
Horisontella eller vertikala spalter

Ytskikt
Vit NCS S 0500-N eller fanér; ek, ask. Andra träslag, ytbehandlingar eller NCS-kulörer på förfrågan.

icon

Ljud & luft

Ljuddämpning och överluftsdon
Om ett överluftsdon är tillräckligt bra ljuddämpande eller ej avgörs genom att man räknar in reduktionstalet för vägg inklusive överluftsdon. Observera att även eventuell dörr, som brukar vara den svagaste länken, skall räknas med. Ett snabbvalsalternativ är att välja ett överluftsdon med ett RW-värde som är 5 dB högre än dörrens RW-värde eller att uppgradera vägg och dörr med motsvarande.

*Luftmätningar är utförda enligt SS-EN 13141-N:2004-2:2010.

Ljudmätningar är utförda enligt ISO 10140-2:2010 Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i laboratorium - Del 2: Mätning av luftljudsisolering.

**Anger produktens reducerande förmåga då produkten monteras i en 10 m2 stor vägg/tak med mycket bra ljudreduktion R'w 44 dB eller bättre.