[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Air

Air ger en diskret luftväxling där höga krav ställs på utseende, funktion och flexibilitet. Air har i sin konstruktion en inbyggd ljudfälla med absorbenter vilket i kombination med övriga väggdelar ger en bra ljudreduktion för hela väggkonstruktionen.
Air monteras oftast i låda ovan dörr, men kan även monteras vertikalt i fält t.ex. vid sidan av dörren.
icon

Material & utförande

Material
MDF i NCS S 0500-N (standard) eller valfri NCS-kulör.

Luftväxling
Ca 10-12 l/s och meter springa. 

icon

Ljud & luft

Ljuddämpning och överluftsdon
Om ett överluftsdon är tillräckligt bra ljuddämpande eller ej avgörs genom att man räknar in reduktionstalet för vägg inklusive överluftsdon. Observera att även eventuell dörr, som brukar vara den svagaste länken, skall räknas med. Ett snabbvalsalternativ är att välja ett överluftsdon med ett RW-värde som är 5 dB högre än dörrens RW-värde eller att uppgradera vägg och dörr med motsvarande.

Luftspaltslängd i don 125 250 500 1000 2000 Rw
Hor. enkelt 900 mm 29 27 24 42 46 34
Hor. dubbelt 2x900 mm 24 22 21 37 42 30
Vert. enkelt 3x617 mm=1850 mm 25 28 21 36 39 31

 

Luftspaltslängd
i don

Luftflöde(l/s)
vid 10 Pa tryckfall
Luftflöde(l/s)
vid 15 Pa tryckfall
Luftflöd(l/s)
vid 20 Pa tryckfall
900 20 24 28

 

Luftmätningar är utförda av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut enligt SS-EN 13141-1:2004.

Ljudmätningar är utförda av SP enligt ISO 10140-2:2010 Mätning av ljudisolering hos byggnadselement i laboratorium - Del 2: Mätning av luftljudsisolering.