[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Traineeprogram

Moelven Skog AB är medlem i det nystartade traineeprogrammet Higher Ambition Program.
Ett antal spännande arbetsgivare inom privat och offentlig sektor i Värmland har gått ihop för att skapa ett av Sveriges bästa program för Graduate Trainees. 20-25 traineeplatser inom olika kompetensområden erbjuds på 15-20 företag och organisationer.
Hos någon av Värmlands mest spännande arbetsgivare får studenter möjligheten att bli framtidens ledare eller göra en snabbare karriär som specialist.

Inom Higher Ambition Program kommer du att vara del av en grupp om cirka 20 Graduate Trainees med traineetjänst i olika företag och organisationer, som kommer träffas kontinuerligt under året – i formella och informella sammanhang.
Under ditt år som Graduate Trainee kommer du också att delta i Higher Ambition Programs gemensamma utbildningsdel på 12-14 dagar som fokuserar på modernt ledarskap. Under utbildningsprogrammet kommer vi också att göra studiebesök på företag och organisationer kopplade till Higher Ambition Program.

Moelven Skogs graduate trainee-tjänst är en del av Higher Ambition Program där företag och organisationer i Värmland tar ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjning i regionen.

Moelven Skog söker trainee inom Logistik
Moelven Skog AB söker en driftig graduate trainee som kan hantera komplexa förhållanden inom logistikområdet. Väder, vind och klimatförändringar är bland de faktorer som påverkar vår bransch och som gör utmaningen extra stor, men också intressant för den som har passion för logistik i både teori och praktik.

Läs mer och till ansökan här!