[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Vidareförädling

Fabelaktig Tinda panel brons
Fabelaktig Tinda panel brons

Så här förädlar vi ditt virke

Timret körs till något av våra sex lokala sågverk i Värmland (Ransby, Notnäs, Edane, Årjäng, Valåsen samt Norsälven), eller till vår plywoodfabrik i Otterbäcken.

En del av det sågade virket säljs som hyvlat eller ohyvlat direkt till köpare både i Sverige och utomlands. Resten förädlas vidare innan det går ut på marknaden som till exempel lister, limträbalkar, byggmoduler och golv.

Massavedssortimenten körs till närbelägna massabruk. Brännveden(enerigved) flisas och går till värmeverk i regionen.

Läs om Moelvens Sågverk (Länken öppnas i nytt fönster)

Timret och hembygden.

Med skogsägandet följer ofta ett intresse för och en lojalitet med den bygd där den egna skogen växer. Med oro och vemod ser därför många att det idag är mer avveckling än utveckling i skogslänen. Virkesråvaran transporteras allt längre bort för att förädlas, arbetstillfällena där skogen växer försvinner, bygden avfolkas.

För den som levererar timmer och vill värna om skogsbygden finns det dock fortfarande i de flesta fall ett lokalt alternativ.

Inom Moelvens verksamhetsområde har vi moderna och topputrustade sågverk som betyder korta transportvägar, lokala arbetstillfällen och en rejäl framtidstro.