[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Samarbetspartners

Moelvens ambition är att vi ska kunna hjälpa dig med helheten – det vill säga med allt som har med din skog och din fastighet att göra. Antingen med våra egna resurser eller via våra samarbetspartners.   

Därför har vi ett brett kontaktnät med specialister. Eftersom vi slår vakt om och ser ett värde i att kunskapen och arbetstillfällena finns kvar i den bygd där du har din skog, är de flesta av våra samarbetspartners lokala företag och yrkesmän. Det innebär också att jobbet utförs av folk som känner bygden och de lokala förutsättningarna.