[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Slutavverkning


Anpassad avverkning

Ska utfallet bli det du förväntar dig, och helst lite till, handlar det om att avverka vid rätt tid, och att de som ska göra jobbet är inställda och utbildade på att maximera värdet på avverkningen.

Rätt tid för avverkning handlar om flera olika saker. Till exempel skogens ålder ställd mot risken för stormskador, skadeinsekter, snöbrott, brand och röta. Eller tidpunken när trädens tillväxt avtar, och skogen inte längre ger en godtagbar ränta i förhållande till det totala värdet. När det inträffar kan variera beroende på vilken typ av skog du har, och var den finns.

Att avverka på rätt sätt är också en förutsättning för ett optimalt virkesvärde. Med kunskap, kostnadseffektiva maskiner, den senaste tekniken inom datorstödd aptering, regelbunden kontroll av mätningen samt PEFC skogcertifiering får du ut mer ur din skog.

Kontakta oss så berättar vi mer.