[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Skogsvård


Föryngra för timmer

Den långsiktiga lönsamheten i skogen står och faller med förmågan att föryngra. Och förmågan att föryngra beror i sin tur på hur väl man känner till de lokala förutsättningarna.

Att veta hur hygget föryngrats tidigare och hur det såg ut i skogen för några år sedan, är ovärderligt. Liksom kunskapen om vilka föryngringsmetoder och vilka typer av plantor som är bäst på just den typ av som mark som din skog växer på.

Ofta kan det till exempel vara bra att kombinera olika metoder på samma hygge. Det handlar bara om att veta var och vilka. Viktigt är också att man i god tid före slutavverkningen börjar planera för föryngring.  

Eftersom vi finns där din skog finns kan vi hjälpa dig. Både med att välja metod och typ av plantor och frön, och med att utföra jobbet.

Röja för timmer

Är ambitionen att i framtiden få ut så mycket timmer som möjligt ur en avverkning är röjsågen skogsägarens viktigaste verktyg. Här är erfarenheterna entydiga: en tidigt utförd och professionellt genomförd röjning ger helt klart mer timmer i skogen.

Röjning är med andra ord inte en kostnad, utan en av skogsbrukets mest lönsamma investeringar som ger en återbetalning redan i första gallringen.   

Tänk också på att kombinationen löv och gran är en bra grogrund för timmer.

Har du tiden och kunnandet att klara röjningen på egen hand? Annars hjälper vi dig gärna med utbildade röjare och rätt utrustning.