[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Gallring


Gallra för timmer

Gallring är skogsbrukets friskvård och absolut nödvändigt om man vill få ut en så hög andel timmer som möjligt ur sin skog. En klokt utförd gallring får timmerskogen att växa.

Gallrar man för timmer väljer man ut och sparar de träd som har den bästa kvaliteten och tillväxtförmågan. Gallrar man inte dör en del träd av konkurrensen och de som blir kvar får inte möjlighet att utvecklas optimalt. Resultatet blir därefter: sämre lönsamhet.

Gallringsresultatet blir alltid bättre i en omsorgsfullt röjd skog. Men det gäller att gallra i tid, hellre lite för tidigt än lite för sent.

Ta kontakt med oss så diskuterar vi vilka gallringsmetoder och maskinval som är bäst på din mark