[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Biobränsle

Skogsbränsle är förnyelsebar energi

Avverkningsrester, grenar och toppar – så kallad grot– och stamved som till exempel är angripen av röta lämpar sig bäst som bränslesortiment.

På lämpliga avverkningar ger grot ett ökat netto, samtidigt som den kan underlätta återväxtåtgärder.

Det finns en hel del att tänka på innan man bestämmer sig för skogsbränsleuttag. Viktiga faktorer som kan påverka slutresultatet är bland annat: marktyp, trädslagsblandning, volym, terräng, skotningsavstånd och avståndet till industrin

Kontakta oss innan avverkning för information om var det är lämpligt att ta ut grot, och vad man ska tänka på för att få bästa möjliga resultat.