[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Våra tjänster

Går det att öka andelen timmer i skogen?

Eftersom vi själva driver lokala sågverk och förädlingsindustrier har
vi haft all anledning i världen att intressera oss för den frågan.
Därför vet vi att svaret är ja.

Den kunskap och de erfarenheter som vi har skaffat oss på det här
området delar vi gärna med oss av.

Skogsvård

Den långsiktiga lönsamheten i skogen står och faller med förmågan att föryngra. Och förmågan att föryngra beror i sin tur på hur väl man känner till de lokala förutsättningarna.

Gallring

Gallring är skogsbrukets friskvård och absolut nödvändigt om man vill få ut en så hög andel timmer som möjligt ur sin skog. En klokt utförd gallring får timmerskogen att växa.

Trygghet i affären

Ska utfallet bli det du förväntar dig, och helst lite till, handlar det om att avverka vid rätt tid, och att de som ska göra jobbet är inställda och utbildade på att maximera värdet på avverkningen

Biobränsle

Avverkningsrester, grenar och toppar – så kallad grot– och stamved som till exempel är angripen av röta lämpar sig bäst som bränslesortiment.

Skogsbilvägar

Ska skogen bli en bra affär räcker det inte med att den är välskött, välvuxen och nedhuggen. Lika viktigt är det att snabbt få ut virket ur skogen.

Skogsbruksplan

Det är din skog. Det är du som bestämmer hur du vill ha det.  Börja därför med att göra en skogsbruksplan. Då ökar sannolikheten för att det ska bli precis på det sätt som du tänkt dig.

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?