[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Tio tankar om timmer

Sköt skogen efter markens och skogens förutsättningar. Tänk på att 70% av nettot efter en avverkning kommer från timret, trädets värdefullaste del.
På den här sidan hittar du 10 tankar och tips som på lite sikt kan ge dig mer timmer i din skog. Och därmed bättre betalt.

1. Timmer kräver tålamod 
Björn
Björn Johansson, VD, Moelven Skog
"Sköt skogen efter markens och skogens förutsättningar"

     Beskedet att det krävs uthållighet och långsiktighet av den som brukar sin skog och vill tjäna pengar på det, kommer inte som en överraskning. Omtanken och respekten för tidigare och kommande generationer har alltid varit självklar för den seriöse skogsägaren.
   Att tänka timmer handlar om att tänka den tanken ett steg till. Har man kunskap och tålamod att fövalta, avverka och förnya sin skog på ett sådant sätt att en så stor del som möjligt av en avverkning kan säljas som timmer betalar det sig bra.

 2. Planera för timmer
Frank
Frank Magnusson, virkesköpare, Moelven Skog Sysslebäck
"Högt timmerutbyte? Föryngring, röjning, gallring, avverkning. Allt hänger ihop"

Låt oss en gång för alla slå fast:
  Det är din skog. Det är du som bestämmer hur du vill ha det.
Börja därför med att göra en skogsbruksplan. Då ökar sannolikheten för att det ska bli precis på det sätt som du tänkt dig. Skogsbruksplanen visar värdet på skogen och hur det kommer att utvecklas tio år framot. Den innehåller även information om hur skogen bör skötas, och hjälper dig att ta beslut så att rätt åtgärd sätts in vid rätt tidpunkt.

Även för dem som ska hjälpa dig att öka värdet på din skog är skogsbruksplanen till stor nytta. Den hjälper dem att göra ett bättre jobb.
   Oavsett hur mycket skog du äger är skogsbruksplanen därför ett bra redskap för att skapa god lönsamhet i skogsbruket. I synnerhet om du inte själv bor på fastigheten, utan anlitar någon annan för att sköta skogen.
Vill du upprätta en skogsbruksplan sätter vi oss gärna ner tillsammans med dig och ser till att det blir gjort.

3. Föryngra för timmer
Glanfelt
Fredrik Glänfält, virkesköpare Moelven Skog Sunne
"Planera föryngringen och välj metod i god tid innan du avverkar"

Den långsiktiga lönsamheten i skogen står och faller med förmågan att föryngra. Och förmågan att föryngra beror i sin tur på hur väl man känner till de lokala förutsättningarna.
   Att veta hur hygget föryngrats tidigare och hur det såg ut i skogen för några år sedan, är ovärdeligt. Liksom kunskapen om vilka föryngringsmetoder och vilka typer av plantor som är bäst på just den typ av mark som din skog växer på.
Ofta kan det till exempel vara bra att kombinera olika metoder på samma hygge. Det handlar bara om att veta vilka.
   Viktigt är också att du i god tid före slutavverkningen börjar planera för föryngring.
Eftersom vi finns där din skog finns kan vi hjälpa dig. Både med att välja metod och typ av plantor och frön, och med att utföra jobbet.

 4. Röja för timmer
Kjell_Åke 
Kjell-Åke Åslund, Virkesvärde/Miljö Moelven Skog
"Det finns inga genvägar"

  Röjning är för det lönsamma skogsbruket vad vatten är för sjöfarten.
Är ambitionen att i framtiden få ut så mycket timmer som möjligt ur en avverkning är röjsågen skogsägarens viktigaste verktyg. Här är erfarenheterna entydiga, en tidigt utförd och proffessionellt genomförd röjning ger helt klart mer timmer i skogen.
   Röjning är med andra ord inte en kostnad, utan en av skogsbrukets mest lönsamma investeringar som oftast ger en återbetalning redan i första gallringen.
Värt att beakta är också att kombinationen löv och gran är en bra grogrund för timmer.

 5. Gallra för timmer
Lindell
Stefan Lindell, virkesköpare Moelven Skog Färgelanda
"Gallra för framtiden och inte för högsta netto för stunden"

Gallring är skogsbrukets friskvård och absolut nödvändigt om man vill få ut en så hög andel timmer som möjligt ur sin skog.
  Gallrar man för timmer väljer man ut och sparar de träd som har den bästa kvaliteten och tillväxtförmågan. Gallrar man inte dör en del träd av konkurrensen och virkeskvaliteten i dem som blir kvar försämras. Resultatet blir därefter: sämre lönsamhet.
Gallringen är ett bra bevis på att ibland går det att äta upp kakan och ändå ha den kvar. En klokt utförd gallring får timmerskogen att växa, samtidigt som den ger pengar i handen.
  Viktigt att tänka på är att gallringsresultatet alltid blir bättre i en omsorgsfullt röjd skog. Och att det gäller att gallra i tid, hellre för tidigt än lite för sent.

6. Anpassad avverkning
camilla
Camilla Willhelmsson, Administratör Moelven Skog Skåre
"Goda råd kostar inget. En bra dialog med din inköpare ger dig tillgång till kunskap och erfarenhet"

   Planering, föryngring, röjning och gallring. Allt vi hitills har pratat om har tagit sikte på målet att få ut en så stor andel timmer som möjligt ur avverkningen.
Nu ska cirkeln slutas.
Ska utfallet bli det du förväntar dig, och helst lite till, handlar det om att avverka vid rätt tid, och att de som ska göra jobbet är inställda och utbildade på att maximera värdet på avverkningen.
   Rätt tid för avverkning handlar om flera olika saker. Till exempel skogens ålder ställd mot risken för stormskador, skadeinsekter, snöbrott, brand och röta. Eller tidpunkten när trädens tillväxt avtar och skogen inte längre ger en godtagbar ränta i förhållande till det totala värdet. När det inträffar kan vara beroende på vilken typ av skog du har och var den finns.

7. Inget antingen eller.
Patrik
Patrik Axelsson, Virkesköpare Moelven Skog Edane
"Sätt in rätt åtgärd vid rätt tidpunkt. Resten sköter naturen"

   I debatten ställs ibland svart mot vitt, avverkning mot mångfald, intresse för ekonomi mot hänsyn till naturen.
Den som lever nära skogen vet att så enkel är inte verkligheten. Svaren på de nödvändiga frågorna är sällan antingen eller.
   Framsynt miljövård behöver inte urholka lönsamheten i skogsbruket. Lika lite som ett klokt uttag av timmer behöver påverka möjligheten till mångfald i naturen. Sambandet mellan ett lönsamt och ett ansvarstagande skogsbruk stavas istället kunskap, gott omdöme och långsiktig skogsvård.

8. Timmer är en färskvara
björkebo
Mikael Eriksson, Björkebo åkeri Lindesberg
"Med bra skogsbilvägar blir det lättare att få ut mer timmer ur skogen"

   Ska skogen bli en bra affär räcker det inte med att den är välskött, välvuxen och nedhuggen. Lika viktigt är det att snabbt få ut virket ur skogen. Timret har ett bäst före datum. Blir det liggande blir det förstört. Tumregeln är enkel, hög tillgänglighet ökar värdet på skogen.
   Bra skogsbilvägar och effektiva transporter är därför en förutsättning för att det som ser ut att bli en bra affär också ska bli det.
En satsning på bra vägar ger också snabb återbetalning i form av lägre kostnader för plantering, röjning, gallring och avverkning.
Även här kan vi hjälpa dig så att du både bildligt och bokstavligt får ut mer av din skog.

9. Timret och hembygden
Carl-Axel
Carl-Axel Östensson, Produktionschef Moelven Skog
"Utnyttja lokal kunskap. Fråga den som vet vad som funkar"

    Med skogsägandet följer ofta ett intresse för och en lojalitet med den bygd där den egna skogen växer. Med oro och vemod ser därför många att det idag är mer avveckling än utveckling i skogslänen. Virkesråvaran transporteras allt längre bort för att förädlas. arbetstillfällena där skogen växer försvinner, bygden avfolkas.
   För den som levererar timmer och vill värna om skogsbygden finns det dock fortfarande i de flesta fall ett lokalt alternativ.
Inom Moelvens verksamhetsområde har vi moderna och topputrustade sågverk som betyder korta transportvägar, lokala arbetstillfällen och en rejäl framtidstro

 

10. Om 200 år kommer någon fortfarande att vara tacksam för att du ringde oss idag
Richard
Richard Rönnberg, Produktionsledare Moelven Skog 
"Prata med den som har erfarenhet. Själv har jag jobbat med avverkning i många år"


   Det vi hittills sagt har handlat om hur du ska få mer timmer i skogen, och som ett resultat av det mer pengar i plånboken.Det är grundläggande för oss, skogen kan och ska ge bra avkastning.
   Men för många skogsägare finns det också ett annat värde. Upplevelsen av att på olika sätt leva med och av naturen. Med ansvar för kretsloppet och sina barns och barnbarns framtid.
Satsar du på timmer finns det ytterligare en dimension.
   Timmer är en råvara som i sin förädlade form inte förbrukas, utan som kommer att användas och uppskattas under mycket lång tid. Om 200 år kommer det fortfarande att finnas byggnader, broar, möbler och annat som kan ha tillverkats av timmer som i år har avverkats i din skog.
Ring så berättar vi mer om hur du får mer timmer i skogen.

 Bro