[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Skogsägaraktiviteter

Under vintern/våren kommer Moelven Skog genomföra några aktiviteter för Dig som skogsägare i södra Dalsland och Bohuslän. Passa på att hänga med !

Digital skogsbruksplan
27 februari, kl 18,30, Järbo bygdegård
28 februari, kl 18,30, Hällevadsholm Folkets hus.

Presentation av Digital skogsbruksplan. Vi har möjlighet att göra din skogsbruksplan tillgänglig i telefon, läsplatta och dator.  Håll din plan ajour genom årlig uppgradering. Vi har nu ett bra erbjudande, kom och hör!

Gallringsdag
16 mars, kl 12,00-17,00, Smedsberg (öster om Erikstad, skyltat från E45)

Gallringsdag med presentation av ett av våra gallringsteam. Axima visar delar av sina produkter, bl a små gallringsmaskiner.


Pelletsfabriken och kraftvärmeverket
4 maj, kl 9,30, Lillesjö i Uddevalla (Bussresa anordnas)

Presentation och guidning av verksamheten, där bl a sågspån från Moelvens sågverk används vid pelletstillverkningen.

Hoppas Du tycker allt eller något verkar intressant.
Anmäl Dig till någon av oss:

Daniel Karlsson 072-500 08 39 
Anders Johansson 070-542 19 99
Leif Richardson 070-316 62 25
Stefan Lindell 070-290 45 07

Anmäl Dig i tid, finns ett begränsat antal platser till framförallt Pelletsfabriken !

 

Anmäl Dig i tid, finns ett begränsat antal platser till framförallt Pelletsfabriken !