[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Sälja virke

Tänk på att 70% av nettot kommer från timret.

När du avverkar kommer drygt två tredjedelar av nettot från timret. Därför är en satsning på mer timmer bland det mest lönsamma du kan ägna dig åt i skogen.

Eftersom vi har egna sågverk som vi själva hela tiden måste förse med råvara, har vi all anledning att se till att en så stor andel som möjligt av en avverkning blir timmer. Det kan löna sig att tänka på det när du bestämmer dig för vem som ska få köpa din skog.