[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Rolf Nyström

Rolf Nyström med nästan 400 hektar i Värmlandsskogarna mellan Degerfors och Karlskoga.

Jag har sett skräckexempel på hur det kan gå om man släpper in vilka skogsmaskinförare som helst i sin skog, och jag har därför alltid varit noggrann med vem som ska få gallra och slutavverka på min mark. Eftersom jag vet att Moelven har mycket höga krav på sina förare började jag göra affärer med dem för fem – sex år sedan. Med andra ord blev jag Moelven-leverantör för att försäkra mig om att det skulle vara bra även i fortsättningen. Jag hade inte räknat med att det skulle bli bättre. Men det blev det. Torbjörn Lundberg dök upp och visade sig kunna hjälpa mig med väldigt mycket som både jag och min skog mår bra av. Jag visste inte att sådana som han fanns. Dessutom känns det bra att jag på det här sättet bidrar till att hålla bygden levande – mitt virke transporteras inte långt bort till andra delar av Sverige, utan till industrier som bara ligger någon mil härifrån.