[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Karin Lundqvist

Karin Lundqvist äger tillsammans med sin syster 150 hektar utanför Ekshärad i Värmland.

För tre år sedan tog min syster och jag över brukandet av familjens skog och något senare ägandet genom ett generationsskifte. Vi är båda uppväxta nära skogen men bor i stan sedan många år. När vi som nyblivna skogsbrukare behövde knyta kontakt med en samarbetspartner träffade vi flera olika. Valet föll slutligen på Moelven som vi upplevde var mest på och intresserade. Dessutom delar vi värdegrunden Mer timmer i skogen och uppskattar att Moelven har en lokal förädlingsindustri. Ett av våra viktigaste mål är att aktivt sköta om och utveckla det generationer före oss har byggt upp. Den lokala närvaron är också viktig för oss eftersom vi bor en bit ifrån. Vi uppskattar väldigt mycket den goda personliga kontakt som vi har med vår inköpare Pär på plats. Hans praktiska kunskaper är också viktiga för oss eftersom vi inte är skogligt utbildade men aktiva med röjning och planering.