[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Erik Du Rietz

Elisabeth och Erik Du Rietz,

Elisabeth och Erik Du Rietz, äger skog i Värmland och Skaraborg, och bor själva på Ängs Säteri söder om Degerfors.

För det första: Vi vill inte sälja via en mellanhand. Vi vill göra långsiktiga affärer direkt med industrin. Och allra helst med någon som har sågverk i närområdet, och som använder lokala entreprenörer och skapar sysselsättning i bygden. 
För det andra: Vi vill ha en och samma person som håller i alla kontakter. Med oss, med entreprenörerna, med åkarna, så att man inte bara får någon som är snäll och vänlig men som sen lämnar över jobbet åt andra.
För det tredje: Vi är båda två skogligt utbildade och vill att även de som jobbar med vår skog ska vara det. Man ska kunna föra en dialog, lyssna, utbyta erfarenheter, ha tillgång till specialistkompetens, och känna tryggheten i att den som gör jobbet vet om att han en dag kan komma tillbaka och ta hand om konsekvenserna av det som är gjort. 
Allt de här tycker vi att vi får genom Torbjörn Lundberg och Moelven.  Timmerinriktningen är mycket relevant för oss. Det är ju det värdefulla timret vi lever på.