[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Eivind Schjervheim

bor i Charlottenberg och har skog på flera olika håll i landet.

"Det är tillgången till hela paketet – från röjning, gallring och avverkning till markberedning och plantering - som är orsaken till att jag har valt att göra affärer med Moelven. Plus givetvis ekonomin i det hela.

Sen är det klart att det är den kunskap och den ärlighet jag möter, och det bemötande jag får, som är avgörande för att jag håller fast vid Moelven år efter år. Jag är själv skogligt utbildad och uppskattar och sätter värde på det samarbete jag har med Ulf Erlandsson och andra på Moelven. Ulf har hjälpt mig mycket. Vi har en bra dialog och är ofta ute i skogen tillsammans. Och jag vet att jag alltid kan lita på att han håller vad han lovar. Av erfarenheter på andra håll har jag förstått att det är en egenskap som inte alla har".