Bertil och Lennart Olsson - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Bertil och Lennart Olsson

Vi är uppvuxna här och driver gården tillsammans.

Skogen har vi efter hand köpt på oss. Idag har vi ungefär 300 hektar. Och vid det här laget har vi nog gjort affärer med Moelven i tio år minst. Frågar du varför är svaret nog så enkelt som att man gärna stannar kvar i ett samarbete som fungerar bra. Det vill säga att man lär känna och får förtroende för den man handlar med. Och att den personen alltid är tillgänglig och lätt att få tag på, och inte bara är intresserad av skogen utan också av bygden där den finns. Därför har kontakten med Joakim Karlsson och Moelven varit väldigt bra för oss och för andra skogsägare runt omkring här. Att Moelven är specialister på timmer sitter inte heller fel. Det ju där pengarna finns.