[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Trygghet i affären

Ärlighet, öppenhet, ordning och reda.

Egentligen är det självklart: ärlighet, öppenhet, ordning och reda, med en ordentlig uppföljning. Det här är fundamenten i en trygg virkesaffär.

Vår trovärdighet står och faller med att vi är etablerade och sköter oss väl på den lokala marknaden. Opartisk och noggrann mätning, originalet på mätkvittot direkt till dig, säker avsättning genom att vi har egna sågverk, gallrings- och avverkningsuppföljning, allt för att säkerställa att arbetet är väl utfört.