Certifiera ditt timmer - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Certifiera ditt timmer

Vi vill köpa ditt timmer.
Är det certifierat betalar vi extra.

Våra sågverk behöver timmer. Därför vill vi göra affärer med dig.
Har du certifierat timmer får du dessutom en extra bonus för det.
Är din skog ännu inte certifierad kan vi hjälpa dig med de åtgärder som behövs för att den ska bli det. Det räcker med ett möte där vi går igenom regelsystemet. Sedan sköter vi resten och du kan direkt börja leverera certifierat timmer.
Fyll i formuläret nedan om du äger skog i vårt verksamhetsområde så kontaktar vi dig.
Eller ring direkt till den av av våra timmermän som finns närmast dig.
Telefonnummer och verksamhetsområde hittar du under "kontakt" till höger.
bjorn_johansson

Med Vänliga Hälsningar
Björn Johansson
VD i Moelven Skog