[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Transport och logistik

Lägre kostnad och bättre miljö

Molelven Skog har en egen transport- och logistikavdelning.  Fördelen med det är att vi själva kan planera och styra transporterna.

Genom att anlita lokala entreprenörer och samordna avverkningar kan vi korta förflyttningarna. Och genom att allt timmer som vi hanterar körs till lokala sågverk får vi korta transportsträckor.

Sammantaget ger det lägre transportkostnader och mindre miljöpåverkan.