[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Så går affären till

Varje skogsaffär är unik

För att du ska kunna göra en så bra affär som möjligt när du säljer din skog, måste du ta hänsyn till en rad olika skogliga och ekonomiska frågor.

Vid vilken tidpunkt är det bäst att avverka just i ditt fall? Hur ska du planera och förbereda föryngringen? Vilken avverkningsmetod är effektivast i din skog? Vilka sortiment ska du ta ut? Hur ska betalningsplanen läggas upp? Och så vidare.

Börja därför med att ta kontakt med en virkesköpare. Även i de fall när du ska avverka själv och sälja skogen som leveransvirke.

Skriver du kontrakt med oss har du bland annat en trygghet i att virket mäts av en oberoende virkesmätare och att originalet på mätbeskedet sänds direkt till dig.