[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Planera inför vinterns avverkningar

01.11.2016

Hösten är här och vintern närmar sig, mycket snö försvårar avverkningsplaneringen avsevärt mot om det görs på barmark.

Vad ska jag då tänka på:

  • Röj skogsbilvägen så inte virkesbilarna skadas, tänk på att tung snö trycker in vegetationen i vägbaneområdet. Förstärk eventuella dåliga vägpartier.
  • Finns det vändplats för virkesbil med släp eller är det genomfart. Vintrarna är opålitliga så en välbyggd vändplats kan vara ett måste.
  • Planera bäriga basvägar och avlägg, görs lättast på barmark.
  • Märk upp eventuella rågångar.
  • Märk upp kultur och forminnen om sådana finns, lätt att missa under snön.
  • Markera naturvårdshänsyn.
  • Underröj beståndet, lättast och billigast på barmark.
  • Med mera......
Tänk även på att avverkningsanmälan ska vara inlämnad till Skogsstyrelsen 6 veckor innan avverkningen får påbörjas.
Det är en hel del att tänka på för att resultatet ska bli till belåtenhet.
Kontakta "din" virkesköpare i Moelven för råd och hjälp.