[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Eventen

Skogsägarträffarna blev succé


27:e Januari 2015, gick startskottet för den första av sex stycken skogsträffar runt om i vårt verksamhetsområde. Först ut var Karlstad följt av Arvika, Torsby, Dals Ed, Örebro och på tur är Stockholm den 17:e mars, för utbor i vårt område. Deltagandet har varit högt med drygt 200 skogsägare i genomsnitt per träff.
Ovan bilder från träffen i Örebro som hölls i biblioteksaulan på universitetet.

Syftet med kvällarna var att förmedla hur skogsägare får ett lönsammare skogsbruk och mer timmer i skogen.

En mix av inbjudna experter, anställda från Moelven Skog, författaren Carl Henrik Palmér, OS guldmedaljör Stefan Holm, mäklare, banker, skogsstyrelsen, sågverksfolk med flera deltog i träffarna med föredrag och tips till deltagarna.

Först ut var Björn Johansson, VD på Moelven Skog, som bland annat berättade om Moelvens vision och mål, byggsystem, prisutveckling på timmer. Många tror att skogen minskar men genom ett diagram och siffror visade Björn att skogen har så mycket som fördubblats sedan 1926, det vill säga att det växer mer skog än vad som avverkas. Vi sätter in skog på banken varje dag, som Björn uttryckte det.

Kvällarna följdes av duktiga föreläsare och anställda som intervjuades av moderatorn Helena Wiktelius, som smittade av sig sin energi både på föreläsare och publik.

Författaren Carl Henrik Palmér berättade om Timmerboken – en handbok för skogsägare som gör det enklare, roligare och lönsammare för skogsägaren att sköta om sin skog.
Hur den ger dig kunskap hur du på bästa sätt sköter din skog från planta till planka. 

Stefan Holm presenterade "Team Moelven" ett antal handplockade höjdhoppstalanger som genom Stefan Holms coching ska nå de höga höjderna stöttat av Moelven Skog. Hans föredrag om vägen till OS guld och hur han har hanterat motgångarna var mycket uppskattat.

Stefan Holm och Helena Wiktelius pratade liknelser mellan idrott och skogsskötsel. Att man som idrottare behöver en individuell plan likaså behöver skogen en individuell skogsbruksplan, att för en idrottare krävs det en balans i livet och för skogen krävs det en plan på långsiktig skogsvård och att gallring är skogsbrukets friskvård.

Vi har fått mycket positiv respons av skogsägarna. Det har varit väldigt uppskattat att så många från Moelven Skog var med och deltog, allt från virkesinköpare till transportledare. Som en av de mycket nöjda åhörarna i Karlstad, Dan Brunzell, uttryckte det, - Det var en bra mix med föreläsare, matnyttig kunskap som kan ge en positiv skjuts för skogsägarna och den här kvällen har skapat många nya kontakter för oss skogsägare.

Slutligen visades Moelvens ny producerade film och till den ljuvliga musiken började skogsägarna vända hem över, påfyllda med ny energi, ny kunskap och ett eget exemplar av Timmerboken.