[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Stockholms Centralstation

Kanske Sveriges mest kända byggnad. Denna levererades av dåvarande "AB Fribärande Träkonstruktioner" numera Moelven Töreboda!

Vem har inte passerat genom denna byggnad? Den har stått där sedan 1925. Det var dåvarande chefsarkitekten vid Statens Järnvägar, Folke Zetterval som ledde den påkostade ombyggnaden av stationsbyggnaden.

I sydöstra hörnet byggdes den kungliga väntsalen ut, den fungerar fortfarande idag som väntsal för kungafamiljen. Kungliga väntsalen har sin ingång från huvudfasaden mot Vasagatan 1. Entrén skyddas av ett skärmtak utfört i kopparplåt som smyckas av en kunglig krona högst upp. Själva väntsalen består av förstuga, tambur, den kungliga väntsalen samt Drottningens rum.

Vänthallen är 119 meter lång och 28 meter bred med ett ellipsformat tak, vilket är 13 meter högt och har 24 meter i spännvidd, taket hålls uppe av limträbågar. Dagsljus släpps in via taklanterniner och fönsterrader längs långsidorna samt genom välvda gavelfönsterpartier mot norr och söder, där det södra fönsterpartiet finns kvar i original.

Vid nästa resa. Stanna upp och ägna gärna en tanke åt limträets beständighet och förmåga att åldras med skönhet. Fantastisk byggnad eller hur! 

Projekt Fakta

Adress
T-Centralen Stockholm
Arkitekt
Folke Zetterwall
Tillverkning och montering
1925-28
Användare
Jernhusen
Spännvidd
24 m
Längd
119 m

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?