[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Herrestaskolan i Järfälla

Herrestaskolan i Järfälla blir Sveriges första och största skola som byggs i massivträ och med miljöcertifieringen Guld. För Moelven Töreboda är det ett av de största projekten i företagets historia.

Liljewall Arkitekter har ritat huset.

När Herrestaskolan är klar att börja användas hösten 2015 kommer den att ha plats för 300 elever i årskurserna F-5 och 100 förskolebarn. På de cirka 10 000 kvadratmetrarna kommer det att utöver undervisningssalar också finnas lokaler som kan användas av allmänheten och föreningar. 

– Herrestaskolan får en utrustad danssal, ett stort bibliotek och en stor idrottshall med läktare. Matsalen, slöjdsalar, tekniksalar och hemkunskapssalar byggs så att de kan hyras ut för bland annat utbildning. Alla dessa lokaler ligger i skolans hjärta och är utrustade för att användas både av skolan och allmänheten, säger Björn Sundberg, ansvarig för kapaciteten för alla för- och grundskolor i Järfälla kommun.

Herrestaskolan kommer att bli Sveriges största och första skola som byggs i massivträ och utifrån Miljöcertifiering Guld. Det är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis och administreras av Sweden Green Building Council.

– Certifieringen innebär extra höga krav på bland annat energisparande, luft, akustik och kontroll på att inga farliga kemiska ämnen finns, säger Ian Craig som är Järfälla kommuns projektledare för Herrestaskolan.

Tack vare stommen i massivträ är byggnaden koldioxidneutral. Det betyder att den lagrar lika mycket koldioxid som byggprocessen och driften förbrukar tillsammans.

Moelven Törebodas monteringsarbete inleds i början av juni och slutförs under hösten. Leveransen består i huvudsak av massivträ (CLT) men också en del limträ. Det är en kombination som blir allt vanligare för Moelven Töreboda.

– Detta är ett av våra största projekt någonsin vad gäller materialvolym. Vi har etablerat oss som en pålitlig leverantör även av massivträ och har haft flera uppdrag på sistone där leveransen bestått både av limträ och CLT, säger Moelven Törebodas Magnus Claesson.

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?