[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Treledsram med fingerskarvat ramhörn

Den gemensamma nämnaren för alla treledsramar från Töreboda Limträ är att de ger stor invändig höjd.

Treledsramar är vindstabila i sitt eget plan, vilket förenklar stomstabiliseringen. De är dessutom okänsliga för sättningar i grundläggningen.
Treledsramar med fingerskarvat hörn kan användas för spännvidder upp till 25 m.
Lämplig taklutning 15° - 30°. Ramhörnen ger litet intrång i rummet och ramtypen är mycket lämplig för månghörniga byggnader. Invändiga mittpelare behövs ej. Treledsramar är lättmonterade eftersom de levereras i två färdiga halvor, vilka reses och kopplas samman på byggplatsen.