[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Treledsbågar

Bågar är den gynnsammaste konstruktionstypen när det gäller att överbygga en given spännvidd.

En nödvändig förutsättning är att bågändarna (anfangerna) har fasta upplag, som inte kan förskjutas i horisontalled. Detta åstadkoms i praktiken genom att bågen står direkt på betongfundament eller genom att bågändarna förbinds med dragstag.


Treledsbåge med dragstag används för spännvidder upp mot 55 - 60 m utan större problem. även större spännvidder är möjliga, men av transportskäl måste då båglängden delas upp i fler än två delar och skarvas momentstyvt på byggplatsen. Som dragstag används stål eller limträ.
Treledsbåge på betongfundament används i samma spännviddsområde som ovan nämnts. Av transportskäl krävs samma uppdelning och montering på byggplatsen av bågar med spännvidder över 60 m.
Treledsbåge på fundament ger stor, ostörd rymd i byggnaden. Bågformen kan göras hög eller flack och anpassas till det aktuella behovet av fria höjder.