[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Sadelbalkar

Sadelbalkar används uteslutande som takbalkar. De har flera egenskaper och fördelar gemensamt med raka balkar.

Det gäller t ex montage och enkla infästningsdetaljer, brandhärdighet mm.

En klar fördel med sadelbalk är att den är optimalt materialbesparande. Den är slankast i ändarna och kraftigast på mitten, där böjpåkänningarna är som störst.
Den lutande ovansidan ger direkt den önskade takkonturen. Därför behövs inga påsalningar. Lämplig taklutning 3° - 7° . Spännvidder upp till 30 m är vanligt förekommande.
Sadelbalkar ger en inte oväsentlig minskning av ljudspridningen längs takets undersida eftersom de relativt höga balkarna sektionerar takets insida och minskar ljudreflexernas utbredning.