[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Rak balk

Rak balk är det enkla, praktiska byggnadselementet med många användningsområden, t ex som primär- och sekundärbalkar i tak, golvbjälkar m fl.

Rak balk kan läggas i godtycklig lutning och uppbäras på två eller flera stöd. Kontinuerlig balk med flerstödsuppläggning är oftast mycket ekonomisk.
Fri spännvidd upp till 30 m vållar inga problem. Montaget är okomplicerat och balken infästs med enkla beslagsdetaljer.

Takfotstassar skärs till i fabrik enligt önskemål till obetydlig merkostnad.
Limträbalkar är mycket brandhärdiga. Brandklass R 30 uppnås oftast och även R 60 för grövre dimensioner.
Moelven Töreboda erbjuder ett flertal dimensioner för snabb levereras från lager.