[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Krökta balkar

Bärande krökta limträbalkar i byggnadskonstruktioner ger obegänsade arkitektoniska möjligheter.

Krökta balkar dimensioneras i huvudsak som raka balkar vad gäller bruks- och brottgränstillstånd. Därutöver måste uppträdande tvärdragpåkänningar kontrolleras enligt anvisningar i Limträhandboken.