[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Fackverk

Fackverk i limträ har börjat användas under senare år, i första hand för att överbrygga större spännvidder.

Ett fackverk består i princip av två stycken flänsar och däremellan kraftöverförande diagonaler. Tvärsnittshöjden kan väljas efter vad spännvidden och belastning kräver . Höjder upp till 6 m har utförts. Om fackverket utbildas som treledsbåge kan mycket stora spännvidder, 100 m eller mer, uppnås.
Fackverkskonstruktioner har även använts vid mera "vardagliga" spännvidder då man av arkitektoniska skäl vill ha fackverkets speciella uttrycksform. Knutpunktsförbindningarna görs med fördel med inslitsade plåtar och ståldymlingar. På så sätt slipper man utvändiga knutplåtar.