[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Bumerangbalkar

Bumerangbalkar lämpar sig för takkonstruktioner med 7° - 15° taklutning och för spännvidder upp till 30 m.

Eftersom balktypen tillverkas med önskad taklutning behövs inga påsalningar eller liknande. Den massiva formen ger, i likhet med sadelbalk, enkelt montage och enkla, överskådliga infästningsbeslag. Tack vare relativt kraftiga dimensioner erhålls stort motstånd mot brand. Ofta uppnås brandklass R60, d v s 60 min brandmotstånd.

De massiva balkarna ger en uppdelning av de invändiga takytan, vilket förbättrar akustiken genom att ljudspridning förhindras.