[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Sport och Fritid

Limträ finns som stomme i många idrottsanläggningar, där det ställs höga krav på både form, funktion och ekonomi. Där skönhet och styrka är ledmotivet.
För att underlätta byggnationen erbjuder vi - i samarbete med speciella entreprenörer - olika "leveransnivåer":

- leverans av limträbalkar
- kontruktion och leverans av limträbalkar
- kontruktion och montering av limträstommar inkl väggar och tak.

Vi tillverkar hallar efter önskemål.
På denna sida ses lite olika typer av idrottsanläggningar som är bygda i limträ från Moelven.